Zij Schittert Academie

BLOG-EEN NIEUW VACCIN IN OORLOGSTIJD.

Galaten 2:20 en Galaten 5:22

Veel vrouwen worstelen met hun identiteit. Zelfontplooiing lijkt zo belangrijk dat falen regelmatig leidt tot minderwaardigheidsgevoelens. Deze tekst keert het helemaal om. Hoe belangrijk is het om je mind set te ontwapenen van wereldse gedachten. Wereldse gedachten die jou en mij naar beneden halen. Als we goed kijken naar het Bijbelgedeelte Galaten 5:22 we gaan daar dieper op inzoomen we drinken dit goed in tot op de bodem, dan is verbazing aanwezig. Tijden de Cursusdagen Boven jezelf uit merken we de worstelingen van vrouwen dus ook bij mij, want ik ben vrouw. Niet meer ik leef, maar Christus in mij. Een radicale gelovige uitspraak! Ik hou hiervan. Durf jij dat Paulus na te zeggen? Ons eigen ‘ik’ staat immers stiekum vaak wél centraal. Wat een wonder, dat Christus door Zijn Geest toch in ons woont. Wil je je door Hem laten leiden? Dan zie je de vrucht van de Geest in je bewegen en wordt je minder kattig. Ik moet eerlijk bekennen dat er voor mij persoonlijk werk aan de winkel kwam toen ik leerde wie er echt in mij woonde! Hij leert jou en mij vergeven, er stroomt van jou uit liefde naar Hem en naar je lastige buurvrouw, of familie………

Gefeliciteerd met deze bewoner. Je ontvangt nieuwe energie. Hoe lastig is het soms om in familierelaties boven jezelf uit te komen? Familie systemen en patronen doorbreken is een hele lastige. Vaak kost ons dit negatieve energie dan weet je is het oh zo belangrijk om dit in Gods handen te leggen als het om moeilijke situaties gaat. Jij en ik kunnen dit niet! Los komen van sterke familiebanden die ongezond zijn kan negatief werken op je geestelijk gezond leven. Hoe mogen we onze inwoner beter leren kennen? helpt Hij ons om los te laten wat wij niet kunnen fixen?

Zij Schittert Academie

Toch moet ik een kanttekening maken over de inwoner Heilige Geest. Wie is Hij? Wat betekenen de vruchten van de Geest eigenlijk echt? Ben jij er al mee gevaccineerd? Heb jij je mind set al ontwapend? Och wat vragen we vaak om meer! Toch? God reikte mij sleutels aan terwijl ik vroeg om meer… Nou nee niet meer van de wereld maar meer van Hem die mij liefheeft. We leven nu in een gemaskerde wereld die zichtbaar is. Hoeveel mensen denk jij die onzichtbare maskers dragen? Die niet content met zichzelf zijn laat staan met de ander. Worstelen met hun identiteit. Maar dan komt God vandaag naar jou persoonlijk met de vraag: Wil je meer? 21-08-2021 zal mijn spreekbeurt op de Academie Zij schittert gaan over het thema: Wil je meer? Er staat voor iedereen een sleutel en een nieuwe vaccin klaar om te ontvangen. God weet wat jij het hardst nodig hebt voor nu. Kom sta op en kom in beweging om je vaccin en de sleutel te halen. Ach je weet het wel, dit gaat over meer!!! Welkom!

Positie innemen of niet!! Een nieuw vaccin in oorlogstijd! Ik zeg; neem je positie in! Het is tijd om in beweging te komen. Het wordt tijd om wakker te worden want God zelf heeft een nieuwe vaccin voor jou klaar liggen juist nu in deze moeilijke tijd van Crisis. Door Hem gemaakt! Vandaag vraagt God jou! Ken je Mij? Ben jij vrijgekocht? Heb jij je positie ingenomen? Ofschoon dodelijk verwond op Golgota, verblindt satan nog steeds de ogen van mensen voor het licht van het evangelie. Toch doorkruist niemand Gods plannen, want Zijn plannen falen niet! Het negeren van het feit geeft de duivel een enorm voordeel. De veronderstelling dat hij geen bedreiging vormt voor ons, of voor de verkondiging van het evangelie, geeft hem de gelegenheid om in het geniep te werk te gaan. Erger is nog dat de rol van vrouwen in de grote revanche over het hoofd wordt gezien. Aangezien de hele Gemeente ervoor nodig is om zijn kop te vermorzelen, en de helft van de Gemeente uit vrouwen bestaat, is het noodzakelijk dat vrouwen op gelijke hoogte teruggebracht worden, en hier komt het proces van herstel naar voren en komt het plaatje binnen waar God mee bezig is; namelijk het herstel tussen mannen en vrouwen. Al wat leeft zegt de brief Joél uit de Bijbel, dit betekend de hele wereldbevolking. Tot op vandaag is slechts een deel daarvan door de Geest van God aangeraakt. Ben jij al gevaccineerd? Wil jij meer? Beste volgers we leven in oorlogstijd. We hebben het nieuwe vaccin nodig die God jou en mij vandaag aanbiedt. Er zijn geen grenzen aan Jezus macht. Hij zoomt in op wie Hem nederig zoeken.

Van harte welkom 21-08-2021 aan Hoogveen 9 in Stadskanaal om meer te horen over Gods herstelplan en het nieuwe vaccin, en reikt Hij jou een nieuwe sleutel aan voor Zijn herstelplan tussen mannen en vrouwen. Er ligt voor jou een nieuwe vaccin en sleutel klaar. Jij bent van harte welkom. Geef je op via mail: hartvoorvrouwen@outlook.com

Kom mijn dochter en mijn zoon sta op en schitter. Een mooie binnenkomer om jullie het SCHITTERENDE nieuws te vertellen over het opstarten van de ‘Hij Schittert’ Academie. Deze zal geplant en gekoppeld worden aan de ‘Zij Schittert’ Academie in Stadskanaal en in omgeving van Drachten. Veel mannen kwamen met de vraag of wij ook onderwijs wilden geven aan mannen en of er geen Hij Schittert Academie aan vast gekoppeld zou kunnen worden. Dit hebben wij ter harte genomen en ben ik als oprichtster met deze vraag aan de slag gegaan. Dit vergt voorbede en vraagt tijd. Binnenkort meer dus!

Voorbede. Met het ingaan van een nieuwe fase dwars door deze storm en epidemie zijn wereldwijd voorbidders opgestaan die teams van Gods Strategische wapens en tactieken wormen. de opkomst van deze voorbidders is enorm. Zij Schittert wil een beweging in gang zetten met voorbidders en vredestichters. Daar hebben wij de vruchten van de Geest voor nodig. Voorbede is absoluut iets dat hersteld is en niet meer valt weg te denken. Een ander gebied van herstel voor mannen en vrouwen betreft de herontdekking van geestelijke oorlogsvoering als Bijbels wapen. Lees Jacobus 4:7 want dit is een andere benadering als wanneer je zegt. Negeer de duivel en hij zal van u vlieden. Voorbede is juist het tegenovergestelde. Wil jij binnen ons team mee werken als voorbidder? Van harte welkom! Bidders en vredestichters gevraagd! heb jij al meer ontvangen van Gods vruchten?

De Cursus Boven Jezelf uit voor Mannen gaat in het nieuwe jaar 2022 de lucht in! Over het onderwijs wordt nog stevig nagedacht! Datums worden nog bekend gemaakt! Wil jij meer info hierover of jij wil je alvast opgeven, mail ons!

Zij schittert Groet Geeske

BLOG-EEN NIEUW VACCIN IN OORLOGSTIJD.

Lees ook

BLOG-EEN NIEUW VACCIN IN OORLOGSTIJD.

Hiermee meld je je aan voor de Academie:

Zij Schittert Academie

BLOG-EEN NIEUW VACCIN IN OORLOGSTIJD.

Hiermee meld je je aan voor deze activiteit: