WORKSHOP MAAK (OUDE) ZIELEN WAKKER

WAKE UP THE SOUL.
NIEUWE BEDIENING OMARMEN. LATEN WE GROOT BEGINNEN en klein worden van binnen. Workshop: Maak zielen wakker.
Het is God die roept en mij heeft bekleed met een nieuwe bediening. Maak zielen wakker. Er zijn in de wereld, gezinnen, mannen en vrouwen maar ook binnen de kerk best wel veel mensen die slapen vanwege de pijn vanuit het verleden. Die niet tot hun doel komen. Ze hebben dagelijks te maken met overleven. Niet leven maar overleven. Reden. Niet alles is goed gegaan vanaf onze kinderjaren. Vaak staan mensen die pijn hebben of trauma’s verborgen aan de zijlijn en dit niet alleen kunnen verwoorden of verwerken. Er is vaak geen deskundigheid. Geen deskundigheid in de kerk om gezinnen tot bloei te laten komen. Gezinnen die in een impasse terechtkomen. Opwekking blijft uit. Leiders en pastorale werkers worden vaak overspannen vanwege de druk die er is en er binnen de kerk vaak geen deskundigheid is. Wat betekend een deskundige op het gebied van bevrijding. Een deskundige is iemand die ervaren is met verschillende soorten problematiek. Een deskundige is iemand die scholing gehad heeft op verschillende terreinen. Ze helpt je mee om de last van de koffer in te zien en het serieus te nemen. Een koffer met troep en ballast. Als deskundige heb je handvaten om aan te reiken. Handvaten die op verschillende gebieden kunnen worden gebruikt in je ziel. Het lijden speelt zich vaak af aan de binnenkant en in de diepte van je ziel. Er is deskundigheid nodig om met de hulpvrager af te dalen naar een weg naar de ziel.
DIENEN OM TE DIENEN.
Als ervaringsdeskundige op meerdere vlakken op dit gebied wil ik jou van harte dienen. Ik wil graag een stem zijn voor hen die niet kunnen spreken vanuit hun pijn. Het kind wat niet heeft leren spreken geef ik een stem. Het gaat over dienen.

ERFENIS VAN GENERATIE OP GENERATIE.

Het gaat over Oma’s, moeders en dochters. Vrouwen die moeite hebben met delen. De problemen stapelen zich op en er is niemand die er iets aan kan doen. Een erfenis die jaar in jaar uit doorgegeven wordt naar de volgende generatie. De struikelblokken die er liggen worden vaak niet geruimd. De kinderen en kleinkinderen struikelen over de brokstukken die zijn blijven liggen. Ondanks dit wil ik met jou gaan kijken om samen het verschil te maken. Inzoomen en afdalen naar beneden. De weg naar beneden is nooit mooi. Het kost je iets! Willen we opruimen moeten we opstaan en een beslissing nemen. Het zijn vaak vrouwen die moeite hebben met verbinding maken. Verbinding maken met het kind wat zich aan de oppervlakte verschuild. Wat ik vaak zie is ook een kind wat liefdevol is, maar niet tot bloei komt vanwege het tegenhouden van zorgzame ouders. Ik zie ook boze kinderen die als volwassene gefrustreerd door het leven gaan. Die verslaafd, verdoofd, verlamd door het leven gaan. Er is echter niemand die durft op te staan om de waarheid op tafel neer te leggen. Diep in ons weten we wel welke problemen er zijn in de diepte die geruimd zouden moeten worden. Het opstaan is ongelooflijk moeilijk. De pijn niet onder ogen durven komen en het woekert door naar de volgende generaties. Het kind wat zich graag verstopt in een schuilplaats of doos en niet zichtbaar durft te worden. Er is geen enkel verbinding. Alles gaat om verbinding. Alleen door verbinding maak je zielen wakker. Gereedschap van de allerhoogste is nodig. Geen medicijnen maar door gemeenschap in gebrokenheid wordt je ziel hersteld en heel gemaakt. Het is God die raakt. Het is God die geneest en je bevrijd. Het is het kruis waar we naar toe moeten. Het is Jezus die in de diepte op jou wacht. Hij wil herstel, genezing, bevrijding en heling schenken tijdens de Workshop.

MIJN WORKSHOP GAAT OVER VERBINDING MET HET KIND IN JOU.

Hoe maak je verbinding en contact met het kind wat nog steeds te midden van de pijn zich zo klein en alleen voelt en niet begrepen. We hebben allemaal en niemand uitgezonderd een kind in ons. Een kijk op jezelf is nodig om je ware identiteit te omarmen. Er zijn twee verschillende soorten kinderen. Het kind dat goed opgroeit en alles heeft wat haar hartje begeert in liefde opgroeit. En het kind wat opgroeit en altijd moet vechten om staande te blijven. We zien vaak dat deze kinderen op volwassen leeftijd in een burnout terecht komen of in een impasse. Burnout met zware of lichte overspannen klachten. Altijd op het koord dansen en altijd spanning voelen is voor een volwassen persoon niet vol te houden. Vaak slepen ze kinderen en families mee in de afgrond. Dit werkt vaak door naar de volgende generatie. Er worden geen dingen besproken want de pijn zit te diep. Opa’s en Oma’s moeten we leren kennen. Ouders moeten we leren kennen. De oorzaak ligt vaak veel en veel dieper. De weg naar beneden is nooit fijn maar toch is het mogelijk. Het kind wat nooit naar buiten durfde komen. Voorouders die Psychologisch niet zijn ontwikkeld. Het kind wordt vaak de dupe en velen zijn slachtoffer of dragen trauma’s uit het vorige geslacht. Als we inzoomen op het kind in de moederschoot en zien hoe mooi God alles heeft ontworpen mogen we stil worden van verwondering. Ook daar zoom ik op in. Vele baby’s die in de moederschoot het lijden al proeven en in gespannen toestand ter wereld worden gebracht worden vaak geboren met een stoornis. Ze krijgen vaak al een sticker opgeplakt. Daartegenover worden er ook baby’s geboren in een grote roze wolk.

Psychische behoeftes.

Er zijn meerdere psychische behoeften. De behoefte aan hechting begeleidt ons vanaf de geboorte tot aan de dood. Een zuigeling kan zonder hechting niet overleven. Hele kleine kinderen sterven wanneer ze geen lichaamscontact ervaren. Vaak zien we dan verwaarlozing. Naast hechting hebben kinderen behoefte aan autonomie. We zien daarnaast bij jonge kinderen al gedragsproblemen. Ouders nemen het kind mee naar een gedragsdeskundige. Heel belangrijk is te weten dat we tijdens deze Workshop niet alleen kijken naar het kind maar ook naar je ouders, grootouders en familie. Er zijn vrouwen van 50/6070/80 en jonger die nog steeds aan de zijlijn staan of in de schaduw. Ze komen niet tot bloei omdat er geen verbinding is en zijn daardoor jaren lang op zoek naar hun identiteit. Het woekert vaak door generaties heen. Onze God heeft dit niet zo bedoeld. Hij wil dat je gaat schitteren en wil je in het volle licht brengen. Hij kijkt naar het kind wat zich verschuilt achter muren. Hij reikt je de hand. Hij wil dat jij je geborgen mag weten in Zijn hand. Geborgenheid is geen gevoel maar een veilig gevoel waarbij jij vrij mag bewegen. We gaan verschillende basisbehoeftes doornemen waarin jij mag ervaren hoe het bij jou is gegaan. Hier zoom ik op in tijdens de sessie. Meerdere tools reik ik je aan tijdens dit Coaching traject. De workshop wordt in drie sessies opgedeeld. Eerste sessie: Hoe maak je verbinding met jezelf en het kind in je te midden van de chaos en de troep in je leven. ( Zegen je troep) Tweede sessie: De reis naar beneden. In verbinding staan met het kind en deze omarmen. Het kind en de volwassene ontmoeten elkaar. (Wat een vreugde) Derde sessie: Bewegen in vrijheid en het kind naar voren halen. Samen de route nemen naar boven en opruimen. Tijdens de reis zal God zelf jou laten zien waarvoor jij gemaakt bent Het is bevrijdend pastorale Coaching. Leven in waarheid met God als basis. Waarheid maakt vrij.

Kosten Workshop, het adres en de plaats vraag je op via mail: hartvoorvrouwen@outlook.com. Of vul het formulier in hier op de site. Wij nemen daarna contact. Wil je meer info over cursussen etc. Vragen is vrij. Ik heet je van harte welkom voor de Workshop. Maak zielen wakker en geef het door.

Geeske

WANDELCOACH HILARY BLAAUW.

Even voorstellen aan onze wandelcoach Hilary Blaauw.

Achter de schermen wordt er hard gewerkt aan de Academie ‘Zij Schittert’ Schitteren doe je samen. Hilary is een harde werker in haar dagelijks leven. Haar beroep budgetcoach trekt ze door naar de Academie en is ze wandelcoach. Ze is een strijder in gebed. Ze bemoedigt en bid voor vrouwen tijdens de cursusdagen. Ze is Penningmeester. Ze is betrokken bij het gebedszoommeeting. Ze is gastvrouw binnen de Academie. Ze is een parel in Gods hand. Samen als team staan we sterk. Ze is getrouwd, is huisvrouw en Budget Coach. We hebben wekelijks contact en sparren wat af als het gaat over de Academie. De Cursisten staan er niet alleen voor. Iedere week krijgen ze een Hub en gaan in gesprek over het onderwijs en de Cursus Eindeloos. Maandelijks wisselen we af en zo zijn we wekelijks en maandelijks betrokken bij alle Cursisten. I love Hubs. Als team zijn we hier ontzettend dankbaar voor. Hilary heeft nauw contact met ieder cursist. Wel zorgt ze ervoor dat het geheel vrijblijvend is en er geen druk opstaat. Als organisator ben ik enorm dankbaar voor de bijdrage die Hilary levert. Het is niet altijd zo makkelijk als het gaat over vrouwen en hun gezinnen. Elkaar te woord staan en elkaar dienen is een belangrijk punt waar we voor vechten. Waar we ook voor vechten is dat vrouwen in hun kracht komen te staan. Dat ze mogen groeien en bloeien. Ik heb Hilary vanaf het begin meegemaakt en wat hebben we groei en bloei mogen zien en nog steeds. Ze beweegt ze staat niet stil. Het is Gods geest die haar in beweging zet. Als organisator ben ik dankbaar wat de Heere door Hilary heen doet en door ons als team. Ik ben heel blij en dankbaar voor en met haar. Ze is een zegen voor ons en mij.

WANDELCOACH

Misschien heb jij behoefte om met een wandelcoach te wandelen? Ik zou je zeker Hilary adviseren. Ze heeft een luisterend oor en wil graag dienstbaar zijn. Geef je op via mail: hartvoorvrouwen@outlook.com Zij schittert.

GEBEDSZOOMMEETING

Gebedszoommeeting

Van harte welkom op de gebedszoommeeting met vrouwen uit Nederland en over de gehele wereld. Wie zijn deze vrouwen. Het zijn gewone vrouwen. Huisvrouwen, hardwerkende vrouwen, Coaches, Pastors en leidinggevenden, oma’s moeders en dochters. Wat een geweldige ontdekking om 1 keer per maand via zoom in gesprek en gebed te gaan met vrouwen uit Nederland en over de gehele wereld. Wat hebben we gebed nodig lieve mensen. Wat is gebed belangrijk. Door gebed ontstaat er verbinding. Verbinding maakt sterk en bemoedigd. Ik ben er ongelooflijk enthousiast over en zou je wel naar deze kant willen trekken juist omdat we het levend water en gebed zó nodig hebben. Water wat gaat stromen. Door gebed gaat alles stromen. Er gebeuren tijdens deze gebedsdagen wonderen. Misschien ook iets voor jou? Heb je wonderen nodig, genezing of bevrijding? Hij kent je hart en je verlangens. Ben je moe, eenzaam belast en beladen en je hebt gebed nodig? Neem contact op met ons. Proef en geniet met ons mee. Zo de moeite waard. Onderschat het gebed nooit! Van harte welkom voor de zoommeeting. Wanneer? Iedere eerste vrijdagmorgen van de nieuwe maand. Hoe laat? Van 09.30/11.45 zijn we verbonden via zoom. Wil jij betrokken zijn door gebed? Schrijf je in via mail. Of neem voor meer info gerust contact via mail:hartvoorvrouwen@outlook.com Zij schittert heeft de drempel genomen tot gebed. Neem je deze drempel ook? Misschien zien we jou in Augustus? Welkom! Sta op en schitter mee met ons in gebed. Jesaja 60:1

Het Schitterende Blog

Hiermee meld je je aan voor de Academie:

Blog 'Zij Schittert' Academie

Het Schitterende Blog

Hiermee meld je je aan voor deze activiteit: