‘Hij Schittert’ Academie

Maar de Vrucht van de Geest is:

Praktische informatie 2022

Eens per maand op een zaterdag komen de deelnemers van de ‘Hij Schittert’ Academie bij elkaar voor een inspirerende en intensieve lesdag. De eerste info en inschrijfmorgen is 15 Januarie 2022. vanaf 10.00 ben jij van harte welkom! We sluiten rond de klok van 12.30 af om daarna samen Rondom de tafel genieten van een luch.

Toch willen we als Aacdemie samen als vrouwen samen met mannen Rondom de tafel. Niet apart maar samen werken. De wereld heeft ons hard nodig. 

Iedere lesdag is er een spreekster of spreker die vanuit haar of zijn kennis en ervaring, het thema uitwerkt. In totaal zijn er negen van deze zaterdagen, wat symboliseert dat er iets nieuws wordt geboren. Gemiddeld ben je ongeveer twee uren per week bezig met de bijbehorende opdrachten.

Kosten voor deze dagen van onderwijs, werkboek vraag je persoonlijk op via mail! Tevens is er een collecte om de onkosten te dekken. Wil jij als man/vrouw investeren om boven jezelf uit te groeien? De wereld heeft jou en mij hard nodig! De oogst is groot de werkers weinig. De opdracht van de discipelen. Matth 28:19-20. Wil jij je als man klaar maken om de oogst binnen te halen? Om heel het volk tot Zijn discipelen te maken?

Geef je dan op. Pas dan kun je samen als mannen tot bloei komen. Samen vormen we door verbinding een prachtig boeket samen als mannen en vrouwen samen werken en verbonden zijn  door die ene Jezus Christus. Psalm 1:3 

Jij bent van harte welkom voor de Cursus Boven jezelf uit!

Zij/Hij Schttert

 

Wat ga je leren?

Je gaat heel veel leren… Het zijn lessen die je leven veranderen. Lessen waardoor je gaat staan, schittert en waardoor je veel meer vrijheid gaat ervaren.

Hieronder staan de modules van de Cursus Boven jezelf uit weergegeven. Het zijn thema’s die op de Vrucht van de Geest gebasseerd zijn. Je gaat leren hoe je deze eigenschappen je eigen kunt maken. God speelt daarbij een belangrijke rol. Het zijn namelijk allemaal karaktereigenschappen die God zelf heeft en Hij jou wil schenken om ze uit te delen aan hen die hongeren en dorsten naar levend water.

1. Hij is vrij
 1. Beproevingen
 2. God behagen
 3. Gekruisigd
 4. Toegerekende gerechtigheid
 5. Abba Vader
2. Hij leeft door de Geest
 1. Drie in één
 2. Een eeuwige garantie
 3. Geleid door de Geest
 4. Vlees tegenover Geest
 5. Geestelijk volwassen
3. Hij heeft liefde
 1. Hij heeft lief
 2. Heb je zelf lief
 3. Heb je naaste lief
 4. Meer over Agape
 5. Agape
4. Hij heeft kracht
 1. Vaste grond onder vreugde
 2. Verrast door vreugde
 3. Blijvende vreugde
 4. Meer voorbeelden van vrede
 5. Mijn vreugde en erekrans
5. Hij heeft vrede
 1. Leven zonder vrede
 2. Wat vrede kost
 3. Voorbeelden van vrede
 4. Meer voorbeelden van vrede
 5. Voorwaarden voor vrede
6. Hij heeft geduld
 1. Goddelijke hoop
 2. Wees stil wordt vervuld
 3. Niet veroordeeld
 4. Genade-Genade
 5. Een schone lei
7. Hij heeft vriendelijkheid
 1. Hij is zorgzaam
 2. Woorden van liefde
 3. Een bewogen redder
 4. Zijn goedheid
 5. Het kost je wat
8. Hij gelooft
 1. Overvloedig geloof
 2. Mensen van geloof
 3. Een moeizame uitredding
 4. De goede strijd strijden
 5. Hij is getrouw
9. Hij heeft zelfbeheersing
 1. Opofferende overgave
 2. Onbaatzuchtige nederigheid
 3. Een volgzame Geest
 4. Een leerzame ervaring
 5. De beste Leraar

‘Hij Schittert’ Academie

Hiermee meld je je aan voor de Academie:

‘Hij Schittert’ Academie

Hiermee meld je je aan voor de Academie:

Hij Schittert Academie

‘Hij Schittert’ Academie

Hiermee meld je je aan voor deze activiteit: