Hoe waakzaam moeten we zijn - Zij Schittert Academie

Hoe waakzaam moeten we zijn?

(Jezus zei:) Oordeel niet, opdat er niet over jullie geoordeeld wordt. Want op grond van het oordeel dat je velt, zal er over je geoordeeld worden, en met de maat waarmee je meet, zal je maat genomen worden.

Jarenlang was ik verwikkeld in een case die maar niet opschoot. Ik wist dat ik waakzaam moest zijn en heel alert op mijn woorden. Ik zag de diepe nood van een van de gezinsleden jaar in jaar uit. Ik had mij zelf voorgenomen als coach om waakzaam te zijn.

Wat had ik al vaak veroordelend mijn vinger opgestoken naar de vader en terecht. Mijn gedachten die ik over de moeder had was ook niet van “poeh poeh, jij komt lekker op voor jezelf”.

De dochter kwam op een dag zomaar uit het niets naar mij toe. Ik was stomverbaasd.
Ik zat midden in het begin van het organiseren van de organisatie Hart voor vrouwen, mijn roeping.

Ik moest schakelen en dacht “wat gebeurt er?” De dochter gaf aan dat ze het thuis niet meer trok en weg ging naar haar echte moeder. Ze leefde met haar vader en stiefmoeder.

Mijn hart brak toen ze begon met vertellen over de vader en de vervangende moeder. Mijn gevoelens over deze man en vrouw werden alleen maar sterker. Maar toch mocht ik als coach niets zeggen. Ik moest zwijgen.
Ik begreep haar zo goed en zei: “Jij moet je hart volgen en even niet denken aan je vader”. Niet wetende dat ik door deze uitspraak in het diepe werd gegooid!!

Ik geloof dat veroordelend met de vinger wijzen naar iemand vaak de manier is waarop sommige mensen hun eigen zwakheden bedekken. Hun theorie lijkt te zijn: ”Oordeel anderen, voordat ze de kans krijgen om jou te oordelen.” Ik herinner mij een meisje in mijn omgeving die voortdurend wees op mensen met anorexia en vreselijke dingen over hen zei.
Ze was zelf heel mager en ik heb mij vaak afgevraagd of ze anderen bekritiseerde in een poging om mensen af te leiden van haar eigen gewicht en onzekerheden.

Roddelen gebeurt!!
Ik ben opgegroeid in een groot gezin waar oordeel en kritiek een onderdeel waren van het dagelijks leven. Als kind zag ik dit en dacht “hoort dit zo?” Je kunt als je wilt een expert worden in het bepalen hoe andere mensen zouden moeten leven. De satan vind het heerlijk om ons bezig te houden met roddelen en het beoordelen van de fouten van anderen. En de tekortkomingen in andere mensen zijn vaak gemakkelijk om te zien, vooral als we ze zoeken.

Je kunt je soms zo vergissen in de ander. Zo belangrijk dat de strijd waar wij mee te maken krijgen vaak zo dichtbij is. Wat kunnen we soms kritiek geven op de keuzes die anderen maken. Je kunt ervoor kiezen om te veroordelen of niet. Soms ben je jezelf er niet van bewust over hoe je over komt bij de ander. Kritisch, veroordelen, regelen, mening over anderen, helpen van de ander. We hebben allemaal zelf de keuze over onze gedachten. Je denken vernieuwen daar begint het mee. Dit begint immers altijd bij jezelf en niet bij de ander. Karaktervorming in je gedachten daar begint het. We zijn ons er soms niet van bewust dat we de keuze zelf kunnen en mogen maken.

Als je niet roddelt hoor je er niet bij. Dat is een van de reden waarom ik Psalm 1 zo mooi vind. Maar ook het lied, een dag in Uw voorhof is beter dan duizend elders. Het kostte mij jaren strijd, maar uiteindelijk heb ik mogen leren dat wanneer de duivel ons op harde, onvriendelijke, veroordelende gedachten brengt, we Gods Woord kunnen gebruiken om ze te verjagen.

Schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is, kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient. Filip 4:8. Als ik denk wat oordeel en roddel in mijn leven heeft opgebracht. Jaren lang ging ik door een strijd van ellende maar uiteindelijk zocht ik naar liefde, liefde die niet ophoudt maar door schenkt. We zijn allemaal op zoek naar die ene liefde die nooit ophoudt. Het kostte mij ongelooflijk veel strijd om maar te denken hoe de ander dacht over mij, of hoe anderen naar mij keken, ik wist tegelijkertijd dat ik deze strijd uit handen moest geven, deze geestelijke strijd kunnen we nooit in ons eentje doen en hebben we God bij nodig.

Midden in het proces worden we soms op het matje geroepen voor ons gedrag of kritische geest, God wijst ons dan naar de woorden van Paulus: Wie bent u dat u een oordeel velt over uw broeder of zuster? Wie bent u dat u neerziet op uw broeder of zuster? Wij zullen allen voor God komen te staan. Ieder zal zich dus voor God moeten verantwoorden. Laten we elkaar daarom niet langer veroordelen, maar neem u voor, aan uw broeder en zuster geen aanstoot te geven en hun niet ergeren. Rom 14:10, 12-13. Wie zijn wij? We zijn Gods volk en zijn deel van Zijn gezin. En Hij wil dat we onze familieleden liefhebben en elkaar beschermen, in plaats van te veroordelen. Heb lief!

Niet te begrijpen dat Hij het kruis voor mij droeg en ik naar Hem toe mag rennen voor vergeving. Jezus op weg naar Golgotha, voor jou en mij. Woohhhh. Je eigen kruis dragen, dat is toch al zwaar genoeg? Ieder krijgt toch kracht naar kruis? Blijkbaar heeft God nog andere regels die van belang zijn. ‘Draag elkaars lasten’ en als één lid lijdt… Ben jij bereid om samen de schouders er onder te zetten?

Wie zou je kunnen steunen in het dragen van het kruis en op welke manier? Of…wie sta je toe samen jouw kruis te dragen? Lukas 23:26-28
26 En toen zij Hem wegleidden, grepen zij een zekere Simon van Cyrene, die van de akker kwam, en legden hem het kruis op om het achter Jezus aan te dragen. 27 En een grote menigte van volk volgde Hem; ook een menigte van vrouwen, die zich op de borst sloegen en Hem beklaagden. 28 En Jezus keerde zich naar hen om en zei: Dochters van Jeruzalem, huil niet over Mij, maar huil over u zelf en uw kinderen..

Misschien denk jij dat je staat aan de kant van de verliezers. Weet dan dat er een God is die voor je vecht die je helpt om je denken te bevrijden van negatieve gedachten en van je reuzen die je al jaren achtervolgen. Ik wil je langs deze weg bemoedigen.

Jij bent zeker niet bestemd om te verliezen maar om te winnen. Geef je denken aan Hem en vraag vandaag, geef mij een nieuw denken Heer?

We noemen het een vernieuwd denken. Je kunt dit vinden in Gods woord. Wel fijn om dit te onderzoeken.

Ik wil eindigen met een gebed. God, zo vaak heb ik mezelf veroordeelt waardoor de ander ook. Ik weet dat het verkeerd is maar ik wil graag meer leren van U. In de krachtige naam van Jezus Christus, vraag ik U met vele anderen ons te helpen en elke kwade, veroordelende gedachte die satan naar ons toewerpt te overwinnen. Met Uw hulp kunnen wij deze strijd winnen, met uw hulp en door Uw woord, weet ik dat wij met U kunnen winnen voor de zaak van de Koning. Onbeschrijfelijk wat U voor ons deed, U droeg het zwaarste deel, het kruis, Dank U Jezus, amen.

Heb jij hulp nodig in het dragen van je kruis?
Heb je hulp nodig bij vernieuwing van denken?
Wil jij voor mij een stukje van mijn last dragen?
Zullen we samen de schouders eronder zetten?
Zegen voor jullie.

Wees waakzaam!

Geeske

Hoe waakzaam moeten we zijn?

Lees ook

Hoe waakzaam moeten we zijn?

Hiermee meld je je aan voor de Academie:

Hoe waakzaam moeten we zijn - Zij Schittert Academie

Hoe waakzaam moeten we zijn?

Hiermee meld je je aan voor deze activiteit: