Stichting 'Zij Schittert' Academie

De Stichting ‘Zij Schittert’ Academie heeft als missie: Vrouwen komen tot hun recht, leven in vrijheid, staan op en schitteren. Wij helpen vrouwen hierin door hen met Jezus en elkaar in contact te brengen, door leven veranderend onderwijs aan te bieden en hen te ondersteunen met coaching en pastoraat. Door jezelf tevoorschijn te roepen heb je niet alleen een missie voor jezelf maar ook voor je christen zussen.

God kijkt ook op een positieve manier naar vrouwen. Hij heeft hen immers Zelf geschapen naar Zijn beeld. De Heer Jezus Christus is in Zijn tijd revolutionair in de manier waarop Hij met en over je spreekt en in de manier waarop Hij met vrouwen omgaat.

Helaas is het zo dat wereldwijd, maar ook in Nederland veel vrouwen niet tot hun recht komen en niet in vrijheid leven. In Genesis 3:15 laat God duidelijk weten dat Hij het zaad van de vrouw in de laatste dagen gaat gebruiken. Jij doet ertoe en Gd heeft jou op het oog. Sta op en schitter.  Wij helpen en ondersteunen vrouwen om uit hun slaap te komen en om zielen wakker te mak

Logo van de stichting

Het logo van de stichting drukt uit waar de stichting voor staat.

  1. Je ziet een vrouw die vrij is!
  2. De vrouw beweegt zich vrij en heeft een open houding.
  3. De vrouw kijkt omhoog. Daarmee drukken we uit dat ze haar vrijheid en hulp van God verwacht. Iemand die groter is dan haar en toch liefdevol is en haar recht doet.
  4.  De drie sterren drukken het schitteren uit. Zij mag net als de sterren schitteren.
  5. De vrouw is geel afgebeeld. Geel staat hier voor licht. We willen graag dat vrouwen zelf ‘licht’ geven en stralen. Zo geven ze wat ze zelf hebben ontvangen door aan anderen in hun omgeving.

Het Schitterende Team

Hilary Blaauw - Zij Schittert Academie

Laten we beginnen met het voorstellen van mijn teamgenoot.

Mijn naam is Hilary Blaauw.

Ik ben getrouwd met Evert. Mijn dagelijks werk is Budget Coach bij de Gemeente Hoogezand.

Mijn taak binnen de Academie is gastvrouw, penningmeester, en wandelcoach. Ik geniet er enorm van om samen met vrouwen te wandelen en een luisterend oor te hebben.

Ik heb de Cursus Boven jezelf uit gevolgd en afgemaakt. Het is moeilijk om dit op papier te zetten dan zou het een te lang verhaal worden zo ben ik gegroeid en mag tot bloei komen. Ik ben enorm dankbaar dat dit op mijn weg is gekomen.

Het is tevens een enorm voorrecht om dit samen te doen met vele zussen.

Ik groei nog iedere dag van het aanbod wat gegeven wordt binnen de Academie aan onderwijs, training en Coaching. Misschien heb jij behoefte om met mij te wandelen? Kom ons een keer bezoeken, of mail ons! Welkom!

 Hilary.

Welkom schitterende vrouwen.

Mijn naam is Geeske Paas.

Ik heb twee kinderen, een zoon en een dochter, en een schoondochter, schoonzoon. Vijf kleinkinderen zijn mij gegeven en ben enorm dankbaar dat ik moeder, en oma mag zijn.

Ik was een roepende in de woestijn en daarna werd ik geroepen door Hem mijn Vader. Mijn beroep was zangpedagoog, dirigente en Coach binnen de Bethel gemeente te Drachten. Nu ben ik  Pastor, organisator, TransforMissioneel Excellence Coach van de Academie ‘Zij Schittert’ Stadskanaal, om vrouwen te onderwijzen, te coachen en te trainen. Pastorale begeleiding in bevrijding en genezing is een van mijn expertises en specialismes. Diepte pastoraat en begeleiding zie ik als mijn roeping. Ik sta het liefst te midden van de oogst, en in de modderpoel van het leven.

God heeft niet alleen mij op het oog maar zoekt ook jou om uit te zien  naar de verlorenen.
Door mijn ervaring zet ik verschillende petten op in in leiderschap.

De verlorenen zoeken en bijeenbrengen in kleine of grote zalen om ze vervolgens te onderwijzen, te bevrijden, te genezen en te coachen naar waarheid en Geest over de Vrucht van de Geest.
Jezus zegt, ga de wereld in en maak alle volkeren tot Mijn discipelen. Ik zoel het als een voorrecht om die ene lichtstraal te zijn in levens van hen die in duisternis leven. Schitteringen brengen in de duisternis dat is wat Jezus ons vraagt. Dat is nogal een opdracht vind je niet? Dit kunnen wij nooit alleen en roept jou.

Wij willen steden en dorpen bereiken met het evangelie.
God zelf zal ons de sleutels geven om binnen te komen. Maar de andere kant is er ook Hij brengt ze naar ons.
Wij zijn geen eigenaars maar dienaars.
Dienaars van de Allerhoogste God. Schepper van hemel en aarde.
We leven nu nog in de genade tijd en iedere seconde telt om Gods kinderen op te roepen om wakker te worden. Kom sta op en schitter.

Wil jij vriend of vriendin worden van onze Academie, bijdragen, of meewerken? De tafel s altijd gedekt en jij bent welkom. Stuur ons een berichtje, zo leuk!

Mail: hagarsstem@gmail.com

Geeske.

Welkom!

Over ons

Hiermee meld je je aan voor de Academie:

Over ons

Over ons

Hiermee meld je je aan voor deze activiteit: