Stichting 'Zij Schittert' Academie

De Stichting ‘Zij Schittert’ Academie heeft als missie: Vrouwen komen tot hun recht, leven in vrijheid, staan op en schitteren. Wij helpen vrouwen hierin door hen met Jezus en elkaar in contact te brengen, door levensveranderend onderwijs te geven en hen te ondersteunen met coaching en pastoraat.

God kijkt ook op een positieve manier naar vrouwen. Hij heeft hen immers Zelf geschapen naar Zijn beeld. De Heer Jezus Christus is in Zijn tijd revolutionair in de manier waarop Hij met en over spreekt en in de manier waarop Hij met vrouwen omgaat.

Helaas is het zo dat wereldwijd, maar ook in Nederland veel vrouwen niet tot hun recht komen en niet in vrijheid leven. Wij helpen en ondersteunen hen om op te staan en te schitteren.

 

'Zij schittert' Academie

Logo van de stichting

Het logo van de stichting drukt uit waar de stichting voor staat.

  1. Je ziet een vrouw die vrij is!
  2. De vrouw beweegt zich vrij en heeft een open houding.
  3. De vrouw kijkt omhoog. Daarmee drukken we uit dat ze haar vrijheid en hulp van God verwacht. Iemand die groter is dan haar en toch liefdevol is en haar recht doet.
  4.  De drie sterren drukken het schitteren uit. Zij mag net als de sterren schitteren.
  5. De vrouw is geel afgebeeld. Geel staat hier voor licht. We willen graag dat vrouwen zelf ‘licht’ geven en stralen. Zo geven ze wat ze zelf hebben ontvangen door aan anderen in hun omgeving.

Het Schitterende Team

Alice - Zij Schittert Academie

Hoi ik ben Alice. Getrouwd met Berend.

Mijn dagelijks werk is begeleiden en zorg dragen voor ouderen.

Sinds vorig jaar ben ik teamlid bij de Academie Zij Schittert. Ik vind het een voorrecht om mee te mogen werken om vrouwen te bemoedigen en te ondersteunen. Ik heb de taak van secretaresse op mij genomen. Het is voor mij een hele uitdaging om als een vernieuwd mens met een vernieuwd denken binnen de Academie te mogen dienen. Ik zit in Zijn leerschool.

Ik heb de Cursus Boven jezelf uit af gemaakt op de Academie, en heb gemerkt dat ik een enorme groei heb doorgemaakt. De Cursus is zeker een aanrader. Hoe prachtig is het om te mogen groeien samen met zussen om vervolgens tot bloei te komen, en om samen Bijbelsonderwijs te ontvangen.

Binnen de Academie heb ik de Cursus spreekvaardigheid mogen doen. Nu mag ik tevens uitzien om te spreken binnen de Academie Zij Schittert, en wie weet ook Hij Schittert.

Hoe geweldig is het om te mogen groeien naar dat gedeelte wat God in ons gelegd heeft vanaf de moederschoot. Onze talenten en gaven mogen we inzetten tot eer van Hem.

Alice.

Hilary Blaauw - Zij Schittert Academie

Mijn naam is Hilary Blaauw.

Ik ben getrouwd met Evert. Mijn dagelijks werk is Budget Coach bij de Gemeente Hoogezand.

Mijn taak binnen de Academie is gastvrouw, penningmeester, en wandelcoach. Ik geniet er enorm van om samen met vrouwen te wandelen en een luisterend oor te hebben.

Ik heb de Cursus Boven jezelf uit gevolgd en afgemaakt. Het is moeilijk om dit op papier te zetten dan zou het een te lang verhaal worden zo ben ik gegroeid en mag tot bloei komen. Ik ben enorm dankbaar dat dit op mijn weg is gekomen.

Het is tevens een enorm voorrecht om dit samen te doen met vele zussen.

Ik groei nog iedere dag van het aanbod wat gegeven wordt binnen de Academie aan onderwijs, training en Coaching. Misschien heb jij behoefte om met mij te wandelen? Kom ons een keer bezoeken, of mail ons! Welkom!

Hilary.

Geeske Paas - Zij Schittert Academie

Welkom schitterende vrouwen en mannen.

Mijn naam is Geeske Paas. Getrouwd met Otto.

Ik heb twee kinderen, een zoon en een dochter, en een schoondochter, schoonzoon. Vijf kleinkinderen zijn mij gegeven en ben enorm dankbaar dat ik moeder, en oma mag zijn.

Ik was een roepende in de woestijn en daarna werd ik geroepen door Hem mijn Vader. Mijn beroep was zangpedagoog, dirigente en Coach n=binnen de Bethel gemeente te Drachten. Nu ben ik  Pastor, organisator, Excellence Coach van de Academie ‘Zij Schittert’ Stadskanaal, en Friesland.
God heeft niet alleen mij op het oog maar zoekt ook jou om uit te zien  naar de verlorenen.
Dit is mijn roeping. De verlorenen zoeken en bijeenbrengen in kleine of grote zalen om ze vervolgens te onderwijzen naar waarheid en Geest over de Vrucht van de Geest.
Jezus zegt, ga de wereld in en maak alle volkeren tot Mijn discipelen. Dat is nogal een opdracht vind je niet? Dit kunnen wij nooit alleen en roept jou.

Wij willen steden en dorpen bereiken met het evangelie.
God zelf zal ons de sleutels geven om binnen te komen.
Wij zijn geen eigenaars maar dienaars.
Dienaars van de Allerhoogste God. Schepper van hemel en aarde.
We leven nu nog in de genade tijd en iedere seconde telt om Gods kinderen op te roepen om wakker te worden. Kom sta op en schitter.

Wil jij vriend of vriendin worden van onze Academie, bijdragen, of meewerken? Stuur ons een berichtje.
Volg de Cursus Boven jezelf uit, en God zal via deze weg jou persoonlijk toe rusten en een weg banen.

Mail ons: hartvoorvrouwen@outlook.com

Geeske.

Welkom!

Over ons

Hiermee meld je je aan voor de Academie:

Logo 'Zij schittert' Academie

Over ons

Hiermee meld je je aan voor deze activiteit: