Stichting 'Zij Schittert' Academie

De Stichting ‘Zij Schittert’ Academie heeft als missie: Vrouwen komen tot hun recht, leven in vrijheid, staan op en schitteren. Wij helpen vrouwen hierin door hen met Jezus en elkaar in contact te brengen, door levensveranderend onderwijs te geven en hen te ondersteunen met coaching en pastoraat.

God kijkt ook op een positieve manier naar vrouwen. Hij heeft hen immers Zelf geschapen naar Zijn beeld. De Heer Jezus Christus is in Zijn tijd revolutionair in de manier waarop Hij met en over spreekt en in de manier waarop Hij met vrouwen omgaat.

Helaas is het zo dat wereldwijd, maar ook in Nederland veel vrouwen niet tot hun recht komen en niet in vrijheid leven. Wij helpen en ondersteunen hen om op te staan en te schitteren.

 

'Zij schittert' Academie

Logo van de stichting

Het logo van de stichting drukt uit waar de stichting voor staat.

 1. Je ziet een vrouw die vrij is!
 2. De vrouw beweegt zich vrij en heeft een open houding.
 3. De vrouw kijkt omhoog. Daarmee drukken we uit dat ze haar vrijheid en hulp van God verwacht. Iemand die groter is dan haar en toch liefdevol is en haar recht doet.
 4.  De drie sterren drukken het schitteren uit. Zij mag net als de sterren schitteren.
 5. De vrouw is geel afgebeeld. Geel staat hier voor licht. We willen graag dat vrouwen zelf ‘licht’ geven en stralen. Zo geven ze wat ze zelf hebben ontvangen door aan anderen in hun omgeving.

Het Schitterende Team

 • Geeske Paas
 • Hilary Blaauw - Zij Schittert Academie Hilary Blaauw
 • Karina - Zij Schittert Academie Karina

Mijn naam is Geeske Paas.

Initiatief nemen om eerst 'Hart Voor Vrouwen' en nu de 'Zij schittert 'Academie te starten, komt niet zomaar uit de lucht vallen. Het is mijn roeping 'vrouwen tot hun recht te laten komen, vrouwen helpen in vrijheid te leven, op te staan en te schitteren'.  

Het begon eenvoudig en krachtig. Een groep vrouwen die rond onze mooi gedekte keukentafel met elkaar in gesprek gingen. Iedere maand kwamen er zes tot acht vrouwen naar deze koffieochtenden. Het was God Zelf die mij hiertoe dreef.

Door voor de vrouwen en hun gezinnen te bidden, groeide mijn passie om vrouwen tot hun recht te laten komen en te bevrijden. Het leven kan soms schudden en duwen. We kunnen door van alles worden gevangen gehouden, bijvoorbeeld door brokstukken die onze (voor)ouders niet hebben opgeruimd. Ik werd ingezet om vrouwen uit hun vorm van slavernij te halen, te vertellen wie ze mogen zijn in Christus en hen te bevrijden als ze in systemen en patronen vastzitten. Dit alles kan ik niet uit eigen kracht. Daarom gaf ik de touwtjes uit handen. God heeft immers alles onder controle.

De organisatie 'Hart Voor Vrouwen' was de start. Daaruit werd de Stichting 'Zij schittert' Academie in het leven geroepen als dochter. De missie van de stichting is:
Vrouwen komen tot hun recht, leven in vrijheid, staan op en schitteren.
Wij helpen vrouwen hierin door hen met Jezus en elkaar in contact te brengen, door levensveranderend onderwijs te geven en hen te ondersteunen met coaching en pastoraat.

Een belangrijk taak van de stichting is het geven van levensveranderd onderwijs. Door de jaren heen heb ik gemerkt dat veel vrouwen hongeren naar (onderwijs uit) Gods Woord, de Bijbel. Door de Bijbel te lezen en te onderzoeken, gaan vrouwen groeien en bloeien. Het heeft een positieve invloed op wie ze zijn. Het komt regelmatig voor dat vrouwen zichzelf zijn kwijtgeraakt door verschillende omstandigheden. Deze vrouwen genezen door ze met Jezus Christus en God, de zorgzame Vader, in contact te brengen.
In Psalm 23 staat: "De Heer is mijn Herder, mij ontbreekt niets." Hoe anders is de praktijk voor veel vrouwen. Vaak zijn ze de Herder kwijtgeraakt of zijn ze bang voor de Herder. Mijn roeping is ze terug te brengen bij de liefdevolle Herder. Met deze passie en de door God gegeven missie geef ik levensveranderend onderwijs aan vrouwen. Daardoor worden ze vrij, komen ze tot hun recht en schitteren.

Zelf kom ik uit een gezin van dertien. Daardoor weet ik wat het is om dochter en zus te zijn. Gelukkig weet ik ook hoe het is om moeder te zijn. Daardoor kan ik meevoelen met de vrouwen die ik ontmoet en begeleid.

De stichting organiseert veel verschillende activiteiten. Er is daarom vaak wat te doen aan de Hoogveen 9 te Stadskanaal. Enkele voorbeelden:

 • Schitterende Avonden waarin sprekers of spreeksters ons meenemen in levenslessen die zij hebben geleerd of waarin we debatten voeren over belangrijke en actuele onderwerpen.
 • Schitterende Koffieochtenden waar het gezellig is en diepgaande gesprekken plaatsvinden.
 • Cursusdagen van de 'Zij Schittert' Academie, waar we Rondom de Tafel met de Koning zitten. 

Ik zie er naar uit om jullie te ontmoeten op een van onze bijeenkomsten en cursussen. Van harte welkom!

Een hartelijke groet van Geeske.

Mijn naam is Hilary.

Op een zondagmiddag keek ik op Facebook en zag een cursus van Hart voor Vrouwen, met de titel: "Boven jezelf uit". Het trok direct mijn aandacht, want dat wilde ik wel graag.

Deze cursus heeft mij zo gezegend en zo veel vreugde gegeven. Ik heb ervaren hoe waardevol het is om verbonden te zijn met andere christenvrouwen en jezelf te herkennen in anderen.
Het is zo opbouwend om goed onderwijs te ontvangen. De onderlinge liefde en betrokkenheid is zo merkbaar aanwezig.
Dat niet alleen. Het is ook nog eens heel gezellig en iedere lesdag staat er weer iets lekkers voor ons klaar.

Later heb ik gemerkt dat je door wandelingen te maken in de natuur tot hele mooie en opbouwende gesprekken kunt komen. Dit doe ik nu met enige regelmaat. Op deze manier helpen en bemoedigen wij elkaar. Die verbinding hebben wij vrouwen, zo nodig!

Ik zou je graag leren kennen en wellicht zie ik je op de volgende cursusdag. Misschien kunnen we eens samen wandelen?

Mijn naam is Karina en ik woon in Veendam.

Een kleurrijke flyer die bij iemand uit de Bijbel stak, trok mijn aandacht. Ik vroeg wat het was. 'Hart voor vrouwen' stond erop, met een link naar de site. De flyer mocht ik hebben. Thuis gekomen heb ik gelijk op de site gekeken en mij opgegeven voor de cursus 'Boven jezelf uit'.

Tijdens de eerste cursusdag, het zijn overigens fantastische dagen, wist ik dat God een bediening voor mij had binnen deze organisatie. Toen God me aanspoorde daarin actie te ondernemen, heb ik dat gedaan.

God heeft mij een hart gegeven voor de verdrukten, het gebrokene, het onaanzienlijke zoals de Bijbel het noemt. Hij heeft mij bovenal een hart vol liefde gegeven voor vrouwen. Vrouwen bemoedigen en ondersteunen wanneer ik daarvoor de kans krijg.
Regelmatig gebeurt dat door samen met een vrouw een stukje op te lopen, in een prachtig stuk natuur of park. Onderweg praten we over de dingen van het leven waar we tegenaan lopen. Onder het wandelen, delen we moeite, twijfels en vragen. We weten van elkaar dat wat we delen vertrouwelijk blijft. Ondertussen genieten we van de schoonheid van de natuur en komen even tot rust.

Ik ben zo dankbaar dat ik mijn gaven en talenten mag inzetten binnen deze vrouwenorganisatie.
God heeft mij op de plek gebracht waar ik uiting mag geven aan aanbidding van Hem. Om anderen voor te gaan en mee te nemen naar het hart van aanbidding. Maar….. soms lukt dat niet zo goed, hoe graag we ook zouden willen. Daarom is mijn verlangen om in korte studies te ontdekken wat onze aanbidding in de weg kan staan. Met als doel om te komen tot herstel van wat beschadigingen die het leven heeft toegebracht en (weer opnieuw) bruikbaar te worden voor God. Doe je mee?

Alleen voor en door God die het allemaal bewerkt wil en kan ik vrouwen helpen op te staan en hen te laten schitteren!

Het Schitterende Team

Geeske Paas

Mijn naam is Geeske Paas.

Initiatief nemen om eerst ‘Hart Voor Vrouwen’ en nu de ‘Zij schittert ‘Academie te starten, komt niet zomaar uit de lucht vallen. Het is mijn roeping ‘vrouwen tot hun recht te laten komen, vrouwen helpen in vrijheid te leven, op te staan en te schitteren‘.  

Het begon eenvoudig en krachtig. Een groep vrouwen die rond onze mooi gedekte keukentafel met elkaar in gesprek gingen. Iedere maand kwamen er zes tot acht vrouwen naar deze koffieochtenden. Het was God Zelf die mij hiertoe dreef.

Door voor de vrouwen en hun gezinnen te bidden, groeide mijn passie om vrouwen tot hun recht te laten komen en te bevrijden. Het leven kan soms schudden en duwen. We kunnen door van alles worden gevangen gehouden, bijvoorbeeld door brokstukken die onze (voor)ouders niet hebben opgeruimd. Ik werd ingezet om vrouwen uit hun vorm van slavernij te halen, te vertellen wie ze mogen zijn in Christus en hen te bevrijden als ze in systemen en patronen vastzitten. Dit alles kan ik niet uit eigen kracht. Daarom gaf ik de touwtjes uit handen. God heeft immers alles onder controle.

De organisatie ‘Hart Voor Vrouwen’ was de start. Daaruit werd de Stichting ‘Zij schittert’ Academie in het leven geroepen als dochter. De missie van de stichting is:
Vrouwen komen tot hun recht, leven in vrijheid, staan op en schitteren.
Wij helpen vrouwen hierin door hen met Jezus en elkaar in contact te brengen, door levensveranderend onderwijs te geven en hen te ondersteunen met coaching en pastoraat.

Een belangrijk taak van de stichting is het geven van levensveranderd onderwijs. Door de jaren heen heb ik gemerkt dat veel vrouwen hongeren naar (onderwijs uit) Gods Woord, de Bijbel. Door de Bijbel te lezen en te onderzoeken, gaan vrouwen groeien en bloeien. Het heeft een positieve invloed op wie ze zijn. Het komt regelmatig voor dat vrouwen zichzelf zijn kwijtgeraakt door verschillende omstandigheden. Deze vrouwen genezen door ze met Jezus Christus en God, de zorgzame Vader, in contact te brengen.
In Psalm 23 staat: “De Heer is mijn Herder, mij ontbreekt niets.” Hoe anders is de praktijk voor veel vrouwen. Vaak zijn ze de Herder kwijtgeraakt of zijn ze bang voor de Herder. Mijn roeping is ze terug te brengen bij de liefdevolle Herder. Met deze passie en de door God gegeven missie geef ik levensveranderend onderwijs aan vrouwen. Daardoor worden ze vrij, komen ze tot hun recht en schitteren.

Zelf kom ik uit een gezin van dertien. Daardoor weet ik wat het is om dochter en zus te zijn. Gelukkig weet ik ook hoe het is om moeder te zijn. Daardoor kan ik meevoelen met de vrouwen die ik ontmoet en begeleid.

De stichting organiseert veel verschillende activiteiten. Er is daarom vaak wat te doen aan de Hoogveen 9 te Stadskanaal. Enkele voorbeelden:

 • Schitterende Avonden waarin sprekers of spreeksters ons meenemen in levenslessen die zij hebben geleerd of waarin we debatten voeren over belangrijke en actuele onderwerpen.
 • Schitterende Koffieochtenden voor vrouwen die gezellig en diepgaand zijn.
 • Cursusdagen van de ‘Zij Schittert’ Academie, waar we Rondom de Tafel met de Koning zitten. 

Ik zie er naar uit om jullie te ontmoeten op een van onze bijeenkomsten en cursussen. Van harte welkom!

Een hartelijke groet van Geeske.

Hilary Blaauw - Zij Schittert Academie

Hilary Blaauw

Mijn naam is Hilary.

Op een zondagmiddag keek ik op Facebook en zag een cursus van Hart voor Vrouwen, met de titel: “Boven jezelf uit”. Het trok direct mijn aandacht, want dat wilde ik wel graag.

Deze cursus heeft mij zo gezegend en zo veel vreugde gegeven. Ik heb ervaren hoe waardevol het is om verbonden te zijn met andere christenvrouwen en jezelf te herkennen in anderen.
Het is zo opbouwend om goed onderwijs te ontvangen. De onderlinge liefde en betrokkenheid is zo merkbaar aanwezig.
Dat niet alleen. Het is ook nog eens heel gezellig en iedere lesdag staat er weer iets lekkers voor ons klaar.

Later heb ik gemerkt dat je door wandelingen te maken in de natuur tot hele mooie en opbouwende gesprekken kunt komen. Dit doe ik nu met enige regelmaat. Op deze manier helpen en bemoedigen wij elkaar. Die verbinding hebben wij vrouwen, zo nodig!

Ik zou je graag leren kennen en wellicht zie ik je op de volgende cursusdag. Misschien kunnen we eens samen wandelen?

Karina - Zij Schittert Academie

Karina

Mijn naam is Karina en ik woon in Veendam.

Een kleurrijke flyer die bij iemand uit de Bijbel stak, trok mijn aandacht. Ik vroeg wat het was. ‘Hart voor vrouwen’ stond erop, met een link naar de site. De flyer mocht ik hebben. Thuis gekomen heb ik gelijk op de site gekeken en mij opgegeven voor de cursus ‘Boven jezelf uit’.

Tijdens de eerste cursusdag, het zijn overigens fantastische dagen, wist ik dat God een bediening voor mij had binnen deze organisatie. Toen God me aanspoorde daarin actie te ondernemen, heb ik dat gedaan.

God heeft mij een hart gegeven voor de verdrukten, het gebrokene, het onaanzienlijke zoals de Bijbel het noemt. Hij heeft mij bovenal een hart vol liefde gegeven voor vrouwen. Vrouwen bemoedigen en ondersteunen wanneer ik daarvoor de kans krijg.
Regelmatig gebeurt dat door samen met een vrouw een stukje op te lopen, in een prachtig stuk natuur of park. Onderweg praten we over de dingen van het leven waar we tegenaan lopen. Onder het wandelen, delen we moeite, twijfels en vragen. We weten van elkaar dat wat we delen vertrouwelijk blijft. Ondertussen genieten we van de schoonheid van de natuur en komen even tot rust.

Ik ben zo dankbaar dat ik mijn gaven en talenten mag inzetten binnen deze vrouwenorganisatie.
God heeft mij op de plek gebracht waar ik uiting mag geven aan aanbidding van Hem. Om anderen voor te gaan en mee te nemen naar het hart van aanbidding. Maar….. soms lukt dat niet zo goed, hoe graag we ook zouden willen. Daarom is mijn verlangen om in korte studies te ontdekken wat onze aanbidding in de weg kan staan. Met als doel om te komen tot herstel van wat beschadigingen die het leven heeft toegebracht en (weer opnieuw) bruikbaar te worden voor God. Doe je mee?

Alleen voor en door God die het allemaal bewerkt wil en kan ik vrouwen helpen op te staan en hen te laten schitteren!

Wat zeggen anderen over ons?

Dit is de kop

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Dit is de kop

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Over ons

Hiermee meld je je aan voor de Academie:

Logo 'Zij schittert' Academie

Over ons

Hiermee meld je je aan voor deze activiteit: