VROUWEN SPREKERS COLLECTIE.

VROUWEN STAAN OP NA MISBRUIK

Beste vrienden.

Afgelopen week sprak ik met een Collega. Zij gaf in verschillende gemeentes onderwijs aan vele mensen. Toch heeft ze haar ontslag aangeboden. Reden is dat ze achter vrouwen is gaan staan die seksueel misbruik melden binnen haar gemeenschap. Seksueel misbruik door geestelijken en vooraanstaande mensen waarin gelovigen geloofden. WAARHEID moet gesproken worden. De gordel van waarheid is een onderdeel van de wapenrusting en nodig om helderheid te verschaffen aan hen die niet meer zien.

De gemeenschap is in strijd” is een gezegde die ik vaak gebruik. Na onderzoek merken we dat er vele vrouwen in stilte lijden omdat hun het zwijgen is opgelegd door daders en of geestelijke leiders. Reden genoeg voor mij om een oproep te doen vanuit de Academie Zij Schittert om vrouwen te bevrijden van hun stilzwijgen. Je staat niet alleen. We zijn niet alleen ‘samen beter’ omwille van de eenheid, maar omdat we weten dat ‘samen staan we op‘ een diepere betekenis heeft binnen de gemeenschap en de VROUWEN SPREKERS COLLECTIE. We streven naar een toekomst waarin alle vrouwen kunnen opstaan en hun juiste plaats in het Koninkrijk kunnen innemen-vrij van glazen plafonds die belemmeren, vrij van theologie die zich insluit, vrij van misbruik dat traumatiseert, en vrij van onderdrukkers op welk gebied dan ook wiens praxis wordt beperkt door patriarchale cultuur en hierarchy.

We dromen en streven van en streven naar een toekomst waarin mannen en vrouwen echt samen beter zijn omdat vrouwen hun rechtmatige plaats hebben ingenomen aan de leiderschapstafels, op de podia en in de publieke arena, waar ze al die tijd en al die jaren al lang hadden moeten zijn. Vrouwen hebben een achterstand opgelopen en zijn verwaarloosd binnen de gemeenschap. Na onderzoek merken we dat er vrouwen in stilte lijden omdat hun het zwijgen is opgelegd door daders en of geestelijke leiders. Leiders die verantwoordelijkheid droegen voor hun schapen hebben er soms een puinhoop van gemaakt. Ik wil het zwijgen doorbreken en deze vrouwen een stem geven om te spreken.

De gemeenschap is in deze strijd”. Dit is waar we als Vrouwen Sprekers Collectie omheen kruipen en ik als organisator met velen om mij heen oppak. Mijn doel is om deze vrouwen naar voren te laten komen. Na mijn oproep op Social media over sexueel misbruik waar wij als gelovigen onderdeel van uitmaken laat diepe sporen achter bij slachtoffers. Sporen van machteloosheid en verwardheid, psychische stoornissen hebben opgelopen. Van de ene therapeut naar de ander zijn gestapt omdat ze niet zijn gehoord. Wij willen horen. De gedachten die binnen is gebracht door leiders zijn ze gaan geloven en denken dat ze zelf schuldig zijn aan misbruik. Vaak komen vrouwen met een hulpvraag in een staat van onstabiliteit. Ze vragen om hulp maar worden misleid in hun denken. Reden genoeg voor mij om een oproep te doen vanuit de Academie ‘Zij Schittert’Stadskanaal om vrouwen te bevrijden van hun stilzwijgen. Je staat er niet alleen voor. We zijn niet alleen ‘samen beter’ omwille van de eenheid, maar omdat we weten dat ‘samen staan we op’ een diepere betekenis heeft binnen de gemeenschap en de VROUWEN SPREKERS COLLECTIE. Waarom deze naam? Deze vrouwen verdienen een stem en wij geven hen een stem en die stem zijn wij. Uiteindelijk willen wij ze gaan begeleiden om zelf te gaan spreken. Deze vrouwen stuur ik door naar het Sermon Movement Center Academie van dr. Henk Stoorvogel om samen met mij hun stem opnieuw te gebruiken.

Misbruik heeft geen plaats in het Koninkrijk van God, laten we daar duidelijk en helder over zijn. Dus we zullen achter deze vrouwen staan. Zo zullen we het doen: Net zoals God Hagar hoorde ( Genesis 16:11) zullen wij luisteren naar deze vrouwen die zich nu druppelsgewijs melden. We zullen haar misbruik benoemen wat het is en ons niet verschuilen achter mooie praatjes of taal die de misbruiker beschermt. Ook voor diegene die de misbruiker steunt of hebben gesteund zullen benoemd worden. Zoals God Hagar zag ( Genesis 6:13), zo zullen wij haar zien. We zullen de pijn en verwoesting zien die misbruik veroorzaakt van slachtoffers, hun familie en hun gemeenschappen. We zullen onze ogen openen voor de systematische manieren waarop misbruik in onze kerken is toegestaan om te bestendigen en naar verandering te gaan. Het verzwijgen van zoiets groots heeft een enorme impact op de vrouwen, hun gezin en familie. Sporen van machteloosheid, ziektebeelden, psychische stoornissen duiken zomaar ineens op omdat men er niet bij kan. Van de ene therapeut naar de ander gestap en niet zijn gehoord! Wij willen horen. Ze komen in een impasse terecht en zijn met recht eenzaam. En net als God Hagar vertelde om het isolement van de woestijn te verlaten om terug te gaan om het verhaal te vertellen van hoe God ziet (Genesis 16:9), zullen we vrouwen bijven aanmoedigen om hun verhalen op een veilige plaats naar de voorgrond van deze strijd te brengen, waardoor de machtsonevenwichtigheid wordt gecorrigeerd. Ze zullen niet in hun isolement blijven, alleen, gemarginaliseerd, en vergeten. Net zolang doorgaan totdat men ziet. Wij zullen deze vrouwen opnemen in onze Academie en hen onderwijzen zoals Jezus hen onderwees.

We zullen deze vrouwen, de Hagars bijstaan totdat elke vrouw gehoord wordt. Er zit kracht in onze collectieve stem, en daarom willen we jullie uitnodigen om ook deel uit te maken om naast deze vrouwen te gaan staan. Er zijn vrouwen die zich melden maar wij weten dat dit slechts een druppel is. Er zijn duizenden vrouwen die zich niet durven melden. Vanuit deze positie sta ik op om ze een stem te geven naar buiten. Vele anderen met mij zullen onze stemmen gebruiken om deze vrouwen een stem te geven. Niemand zou in stilte moeten lijden, nog zouden ze alleen moeten staan als ze met de waarheid naar buiten komen. We hebben vrouwen samen zien opstaan op dit moment en zijn naast elkaar gaan staan om elkaar te versterken. We hebben ons echt afgevraagd: hoeveel meer Jezus? Hoeveel vrouwen moeten er nog bevrijd worden van sexueel misbruik door geestelijken. Hoeveel vrouwen moeten er nog bevrijd worden van lichamelijk misbruik, huiselijk geweld, intimidatie, manipulatie, misleiding en verkrachting.

WIJ GEVEN DEZE VROUWEN EEN STEM

Onze missie is om vrouwenstemmen over de hele wereld te bevrijden, en we kunnen het niet alleen. Zuster, wil jij spreken? Sta jij achter deze vrouwen? Als je er klaar voor bent, wil je dan je verhaal delen? Ook het verhaal wat ver achter je ligt is geldig. Zul je achter hen staan die de hunne hebben gedeeld? Wij geloven dat dit Kairos-moment waarin vrouwen hun misbruik benoemen en achter elkaar staan-we een cascade van vrijheid voor hun leven en voor vele anderen zullen beginnen. Hier is onze vraag: Zou u dit bericht willen delen met al uw vrienden om zo achter deze vrouwen te staan? Ben jij slachtoffer van een geestelijke, blijf er dan niet mee worstelen en geef het een stem! Jouw stem! Wij willen blijven communiceren met slachtoffers. We willen een stem zijn voor deze vrouwen en hen naar voren zetten. Om zichtbaar te maken wat in het onzichtbare plaatsgevonden heeft. Ons doel is om deze vrouwen rechtop te zetten in Gods kracht. Hen onderwijzen in datgene wat broodnodig is. We hebben een tafel klaar staan waar ze hun verhalen veilig en anoniem kunnen onthullen en bieden extra ondersteuningsmiddelen voor slachtoffers, kerken en bondgenoten, Coaches en Therapeuten.

Samen op missie. De tijd is nu en het bureau is van ons. Mail naar: hartvoorvrouwen@outlook.com of vul het formulier in op deze website. Doe met ons mee en sta op met alle vrouwen over de hele wereld. In gemeenschap en in strijd totdat elke vrouw gehoord wordt.

VROUWEN SPREKERS COLLECTIE. Sta op!! Jesaja 60:1

VROUWEN SPREKERS COLLECTIE.

Lees ook

VROUWEN SPREKERS COLLECTIE.

Hiermee meld je je aan voor de Academie:

VROUWEN SPREKERS COLLECTIE.

Hiermee meld je je aan voor deze activiteit: