Workshop maak (oude) zielen wakker - Zij Schittert Academie

NIEUWS/HETKIND/DREMPELS OVERSCHRIJDEN/HERDERS/BEDIENINGSLEIDERS

Ik wil beginnen met een bemoediging voor jullie die mij al jaren bemoedigt. 1 Tessalonicenzen 2:4 Ik deel het graag met je. Jij en ik kunnen ons soms zo onwaardig voelen, doorslaggevend is dat God je waardig keurt.

Sommigen van jullie weten inmiddels dat ik een nieuwe bediening start genaamd Maak de(oude)zielen Wakker. Deze bediening is jaren terug geplant in mijn hart. Het heeft alles te maken met het kind in ons wakker maken. Via mijn roeping en bediening blijf ik werken aan dat wat mij inspireert, mij voedt maar vooral mij helpt verdiepen van de spirituele wortels van bedieningsleiders. Er schort heel veel aan ons mens. We weten nauwelijks hoe we met elkaar kunnen omgaan als christenen omdat er veel struikelblokken voor onze voeten zijn geworpen door ouders, grootouders en generaties ervoor maar ook in de kerk van Jezus.

Het kind wat altijd plaats neemt in de schuilkelder

Wie is dat kind die in de moederschoot is ontworpen? Hoe was de zaadlozing? is zij of hij liefdevol ontvangen? Hier zoom ik op in. Vanaf de moederschoot zijn we door God ontworpen maar hoe waren onze eerste levensjaren hier op aarde. Wie waren mijn ouders,? Wie waren mijn voorouders? Krijg ik genoeg adem of is er binnen het gezin veel spanning zodat ik adem te kort krijg? Het moet oorlog worden in ons hoofd. Er moet vrede komen in ons hart. Er moeten rechters opstaan om kinderen te bevrijden die in schuilkelders zitten opgesloten en als volwassenen door het leven gaan.

Roeping om drempels te nemen en te overschrijden

Toen het duidelijk werd dat God mij riep explodeerde ik. Tijdens deze stille tijd en reis ging het voornamelijk over de generaties met daarbij de kloof die is ontstaan. Als kind verlangde ik naar vrede. Vrede in je hart en voor iedereen. Maar het tegenovergestelde was waarheid. Het is oorlog! Ook explodeerde mijn ziel tijdens deze stille reis. Ik realiseerde mij dat ik niet langer kon blijven leven zoals het nu was. Ik probeerde in een soort doos te passen, hetzelfde deed als vele anderen, maar dat wat diep verborgen zat met wat ik voelde en met wat ik miste niet naar voren kwam. Ik moest het kind in mij bevrijding bieden. Het kind wat geen zonlicht krijgt in het kleine kamertje. Ik moest mijn ziel wakker maken. Ik heb als Coach vele vrouwen mogen begeleiden en het kind in hen wakker mocht maken door Gods woord heen. We hebben God nodig bij een diepe ervaring. Ik heb God nodig. De hemel wil het kind raken. Tijdens een van mijn Coaching trajecten en tijdens het gesprek met een volwassen vrouw kreeg ik een openbaring van God. Ik zag het kind( Meisje) naar voren komen vanuit haar schuilkelder. Het grote kind zat tegenover mij. Ik riep kom maar naar voren laat je maar zien. Het was een prachtig meisje, maar het volwassen kind wat tegenover mij zat had een slecht zelfbeeld en was op zoek naar haar identiteit. Om het hart diep te raken hebben we Gods gereedschapskist nodig. Deze heb ik altijd bij me tijdens gesprekken. Ik weet nooit wanneer ik dit nodig heb maar als zich een gelegenheid voordoet zal ik ingrijpen en als een goede chirurg handelen. Deze gereedschapskist staat altijd naast me en aan mijn zij. Het is God die de oma’s, moeders en dochters uit de schuilkelders wil bevrijden. Bij God ligt onze identiteit. Maar hoe komen we daar en wie wijst ons die weg?

Herders

De eerste levensjaren zijn het allerbelangrijkste voor de ontwikkeling van het kind. Maar wat we vaak over het hoofd zien is hoe het kind ontvangen is in de moederschoot. Is het kind in liefde gemaakt? Hoe was de zaadlozing van de vader? Hoe heeft de moeder dit ontvangen? Was er liefde? Hebben je ouders je erkend? Wie waren de ouders en grootouders? Hebben ze Christus gekend? Te midden van een generatiekloof roep ik om jullie op om de zielen wakker te maken om het kind naar voren te roepen. De brokstukken die ouders voor de voeten van kinderen neerleggen stapelen zich op voor de voeten van de kinderen en kleinkinderen. Op deze manier komt er een soort verlamming waardoor het kind niet verder groeit in de ontwikkeling en volwassen wordt. Hoe belangrijk is het niet voor een christen om dit op te ruimen? Soms weten we heel goed hoe we onszelf aan de buitenkant moeten presenteren. Iedereen zal dan denken dat wij goede christenen zijn. Maar wat er binnen in ons leeft…We houden het angstvallig verborgen en het woekert voort. In het verborgene heeft God ons gemaakt. Ik wil lezen met jullie uit Psalm 24:4 Wie rein is van handen en zuiver van hart, wie zijn ziel niet opheft tot wat vals is, en niet bedrieglijk zweert. We lezen hier niet alleen over reine handen, maar ook over een zuiver hart. Voor God is een eerlijke zondaar zoveel beter dan een huichelaar. Het vergt moed om je zonde te bekennen. Maar je mag weten dat God redt!! Hij wil waarheid uitroepen over je leven, Hij wil je vrij zetten. Hij wil je bevrijden van de leugen. Misschien de leugens van je ouders of voorouders die om je nek hangen. Hij bevrijdt en geneest en wil zielen wakker maken. Hij wil je zegenen. Laat je dit toe? Afgelopen maand had ik een gesprek met een jonge vrouw. Zij wilde graag leren spreken. Toch was er iets wat ik aanvoelde en God mij liet weten dat ze in een leugen leefde. Een leugen die haar om haar nek was gehangen door familie. Ik moest eerst dit gesprek met haar aangaan alvorens ik haar verder zou kunnen begeleiden. Waarheid en leugen. Wat staan ze dicht naast elkaar. Geloofwaardig spreken kun je leren. Maar om waarheid over je leven uit te roepen daar is God voor nodig. Hij wil ons bevrijden van leugens en wil ons zetten in waarheid. Dan nodigt God ons uit om geloofwaardig te spreken. Waar kies jij voor?

Bedieningsleiders

Als bedieningsleiders is het nodig om te weten hoe jij begeleid bent in je leven wil je recht als een richter in je bediening staan. Er is als eerste gebed nodig voor je levensstijl. De vraag aan jou is of jij goed begeleid bent door je herders. Herders kunnen je ouders of je grootouders zijn. Maar ook in de kerk zijn er herders die ons kunnen begeleiden ons laten groeien om tot bloei te komen. Psalm 1:3. Toch schrijft de Bijbel ook iets over valse leraars en herders die het volk hebben doen dwalen. Er zijn ook herders die de kudden verleiden en ze misbruiken, herders, leraars, voorgangers die het kind wat in de schuilkelder zit niet zien en daardoor veel schade aanrichten bij derden en de kerk. Zo kan ik nog doorgaan. Wat ik voor ogen heb is niet oordelen maar elkaar bevrijden. De leugen die ons jaren lang voor is gehouden maar ons zelf in de waarheid naar voren laten komen door de tools die God aanbied door Zijn woord. We mogen niet vergeten hoeveel zielen er lijden. Lijden onder grote druk of verlies. We mogen het kind die is overleden in een familie niet vergeten want zij worden tijdens deze workshop meegenomen. We hebben elkaar nodig om zielen wakker te maken. We hebben gemeenschap nodig in gebrokenheid. Het breken van brood en wijn met gemeenschap. Ben jij bedieningsleider in welke vorm dan ook en je wil deel nemen aan deze workshop? Op deze manier maak jij zielen wakker en kunnen we samen de oogst binnen halen. Misschien is je interesse gewekt of je hebt meer info nodig voor wat betreft deze workshop? Misschien wil je weten welke kosten deze workshop, training en coaching met zich mee brengen? Mail naar:hartvoorvrouwen@outlook.com of klik op de knop hieronder. Wel kan ik je alvast verklappen dat we naar een mooie locatie gaan. Laat in je mail je mobielnummer achter. Wij nemen als team van de Academie Zij schittert contact met je op

Drempels nemen en overschrijden

Zielen wakker maken. Het kind bevrijden en in het zonlicht zetten. Sta op en wordt verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid van de Heere gaat over u op. Jesaja 60:1. Workshop Maak de zielen wakker.. Online/Groep/Individueel. Zo mogen wij deze workshop ingaan. Alleen met deze gedachte wil ik naast je staan en een weg bereiden die alleen God kan bedenken voor je verdere leven. Jij bent waardig gekeurd. je bent mooi zoals je bent. Het is geweldig als je een kind ontvangt en deze omarmt en je dit kind welkom heet. Klinkt goed toch? Van harte welkom oma’s, moeders en dochters op de Academie Zij Schittert Stadskanaal.

Wij bieden trainingen, Bijbelsonderwijs en workshops op het gebied van:
zang, muziek, leiderschap en presentatie.

Heb jij het gevoel dat je niet verder komt in zang, muziek, het leiden van je team in je kerk, als zanger of als koorlid? Je hebt het gevoel dat je moet opstaan om verandering te brengen, maar je weet niet hoe? Of je bent een ervaren zanger, muzikant die wil groeien in zang, maar je ervaart blokkades of valkuilen tijdens het zingen?

Met onze brede ervaring helpen wij je graag in onderwijs op allerlei gebied en om stappen te zetten. Er is een zangpedagoog, dirigent, muziekleider en een Excellence Coach, Geeske Paas. Geeske wil je helpen om op verschillende manieren veranderingen te brengen die binnen jouw bereik liggen. Geeske heeft een schat aan ervaringen die ze inzet voor het Koninkrijk van God.

NIEUWS/HETKIND/DREMPELS OVERSCHRIJDEN/HERDERS/BEDIENINGSLEIDERS

Lees ook

NIEUWS/HETKIND/DREMPELS OVERSCHRIJDEN/HERDERS/BEDIENINGSLEIDERS

Hiermee meld je je aan voor de Academie:

Workshop maak (oude) zielen wakker - Zij Schittert Academie

NIEUWS/HETKIND/DREMPELS OVERSCHRIJDEN/HERDERS/BEDIENINGSLEIDERS

Hiermee meld je je aan voor deze activiteit: