'Zij Schittert' Academie

‘Leven in vrijheid’ is de vernieuwde cursus. Het is een cursus die op het werkboek  is gebaseerd, en Gods Woord de Bijbel als leidraad heeft. Alleen Gods Woord maakt vrij!

Je voelt je vrij. Vrij van onderdrukking, van het opgesloten zijn. Het onrecht heeft je niet meer in haar greep.

Je voelt en weet dat je vrij bent in je relatie met God. Je komt tot je recht, je staat op en schittert!

Lijkt dat voor jou onbereikbaar? Wij helpen je hierin door je met Jezus en andere vrouwen in contact te brengen. Het is levens veranderend onderwijs. We coachen je en zo nodig verlenen we pastoraat. In de ‘Zij Schittert’ Academie leer je om in vrijheid te leven en als vrouw te schitteren. De weg daar naartoe is niet altijd gemakkelijk, maar we zien dat het al veel vrouwen heel veel goeds heeft gebracht.

Ga je mee op reis?
Iedere maand op reis met vrouwen ‘Rondom de tafel’ in een intieme sfeer met de Koning. Iedere maand is er een nieuwe reis en mag jij instappen. Iedere maand nodigen wij een vrouwelijke spreekster uit. Een reis naar leven en diepte. Iedere maand een andere reis. Laat je verrassen. Negen maanden lang een hele zaterdag 1 keer per maand. De tafel is gedekt.

En jij? Je bent zó welkom. Neem gerust je vriendin mee. Ga samen op reis. Durf jij het aan? Eerste stap is altijd moeilijk! Met een beetje lef kom je er wel.

Wat ga je leren?

Je gaat leren vanuit het werkboek-leven in vrijheid. Het zijn lessen die je leven veranderen. Lessen waardoor je gaat opstaan, schittert en waardoor je veel meer vrijheid gaat ervaren. Lessen waarbij jij mag groeien en tot bloei mag komen. Door verbinding met anderen te maken kom je sterker te staan.

Hieronder staan de modules van de ‘Zij Schittert’ Academie weergegeven. Het zijn thema’s en houdingen die we samen gaan ontdekken tijdens deze Safari reis. We leren omgaan met onze karakters tijdens deze reis. God speelt daarbij een belangrijke rol. Het zijn namelijk allemaal karaktereigenschappen die God zelf heeft en Hij jou wil schenken.

Durf jij de reis aan van 9 maanden? Nodig je vriendin ook uit voor deze speciale reis. Welkom!

Let op! Je kunt er als gast maandelijks bij zijn van 10.00/12.00. Welkom!

Welke keuze jij ook maakt jij bent van harte welkom!

Team ‘Zij Schittert’ Academie

1. Maakt banden los
 • Geroepen worden
 • Nederig zijn
 • Luisteren
2. God kennen
 • Hem vertrouwen
 • God verheerlijken
 • God maakt zichzelf kenbaar
 • Aanbidding
 • Vrede ervaren
3. Struikelblok verwijderen
 • Ongeloof
 • Bevrijd van leugens
 • Trots
 • Afgoderij
 • Wetticisme
4. De oude puinhopen herstellen
 • Reis langs puinhopen
 • Voorouders
 • De oude ruïnes inspecteren
 • De oude wijze
5. Verslagen harten hoop bieden
 • Recht in je hart
 • Harten die tijdens kindertijd gebroken zijn
 • Harten verbonden door waarheid
 • Gebroken hart door verraad
 • Harten gebroken door verlies
6. Een kroon in plaats van stof
 • As in plaats van eer
 • Een bruid zijn (God wil ons meer geven dan we dromen)
 • Mooi zijn. (Je bent zo mooi, vriendin van mij)
 • Vruchtbaar zijn
 • Een gelukkig leven
7. De pottenbakker en de klei
 • De omgekeerde wereld
 • Gebroken aardewerk
 • Gods recht om over ons te regeren
 • Rechtvaardige regering
 • Gods dagelijkse leiding
8. Gods eeuwige liefde en trouw
 • Eeuwige liefde en trouw vinden
 • De vrijheid die eeuwige liefde geeft
 • De volheid van Gods liefde en trouw
 • Wanneer je niet gelooft in Gods liefde en trouw
 • De liefde van liefde en trouw
9. Standvastigheid
 • Wat zegt het Oude en Nieuwe Testament over standvastigheid
 • Ik was gebonden maar nu ben ik vrij
 • De hoogten afbreken
 • Afleren en aanleren
 • Elke gedachte gevangen nemen. Hoe doe je dat?
10. Een teken van Zijn luister
 • Geplant door de Heer
 • Een teken van Zijn luister
 • Gods heerlijkheid en luister laten zien
 • Voldoening en vrede laten zien
 • Gods aanwezigheid laten zien.

Wat zeggen anderen over de academie?

De spreeksters, docenten en trainers weten waar ze het over hebben. Ze staan gegrondvest op het gebied door God gegeven. Je komt er niet alleen met kennis, wel als wij ons hart openen om ons vol te laten lopen met Zijn waarheid. De spreeksters worden goed geselecteerd en bereiden zich goed voor op de thema’s die iedere maand verschillend zijn. Ze zijn betrokken en geven op vragen van de groep antwoorden waar we samen over kunnen brainstormen. De onderwerpen zijn gevarieerd door de thema’s en modules.

Nieuw: Outdoor events

Wij zijn een Academie die toe is aan vernieuwing. We houden van groeien maar dan wel geestelijk groeien om te bloei te komen op de plek waar jij geroepen bent. Maar hoe weet je als je geroepen bent? Laten we samen een hele dag op safari gaan. Wij houden van een krachtig leven. Wij houden van gerechtigheid. Ons doel is om vrouwen laten ontwaken vanuit hun slaap. Met de Bijbel in onze rugzak willen we jou ontmoeten. Een dag vol inspiratie, coaching en training. Het doel wat wij voor ogen hebben is om een kijk te nemen op iedere vrouw. Vaak hebben vrouwen een fout zelfbeeld gemaakt en leven een lauw leven. Wij willen jouw helpen om op te staan om wakker te worden. Gekroond met een rugtas vol gedachten over wat deze dag je persoonlijk heeft gebracht mag je terug gaan naar de plek waar God je heeft geroepen om in Zijn voetstappen te treden. Deze dag God ontmoeten en je door Hem laten inspireren met andere vrouwen uit jouw omgeving door het woord te delen. God aan het woord laten door gebed, stilte en rustmomenten. Jij verdient het om tot rust te komen aan Zijn voeten. Hij is onze schuilplaats.

Kosten aanmelding vooraf zijn € 15,-
Zelf meenemen: Rugtas/ lunchpakket/ drinken/ versnaperingen/ goed humeur/ open hart. 

Wil je meer info? Mail naar: hagarsstem@gmail.com.
Vergeet niet je vriendinnen, zussen, moeders, oma’s en buurvrouwen uit te nodigen. Het OUTDOOR ‘ZIJ SCHITTERT’ EVENT vindt plaat in de buurt van Stadskanaal en omgeving. Kom je van ver en je wilt dit meemaken? Wij helpen om een overnachting te vinden. Het thema van deze dag heeft meerdere modules. 1. Van een nieuwe identiteit naar een genezen zelfbeeld. 2. Maak me wakker. Jesaja 60: 1/ Jesaja 61:1-3

Waarom we dit doen

Wij zijn een Academie die beweegt in onderwijs, coaching, training en dieptepastoraat. Wij geloven dat er vele mannen en vrouwen geestelijk slapen en wij willen helpen ze te doen ontwaken door jouw vrouw. God heeft de vrouw op het oog. Genesis 3:15. En ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en de vrouw, en tussen uw nageslacht en haar nageslacht; Dat zal u de kop vermorzelen, en u zult het de hiel vermorzelen. Juist nu in deze laatste dagen is Hij op zoek naar vrouwen die samen strijden tegen onrecht. Vrouwen die durven opstaan. Wij geloven dat als vrouwen verbinding maken verhalen delen ze innerlijk bevrijd worden. Een nieuw identiteit ontvangen en een genezend zelfbeeld. Door een open kanaal te zijn en in waarheid te leven, verhalen te delen gebeuren er tijdens de wandelingen SCHITTERENDE dingen en zal je schitteringen zien, en in de diepte voelen. . Het is Gods doel om jou tevoorschijn te halen te bekleden met de mantel van gerechtigheid. Veel vrouwen geloven niet dat ze geroepenen zijn en leven in door gebrokenheid. Het volle leven wat Jezus is een leven vol SCHITTERINGEN als jij je wil overgeven aan Hem. Wij beginnen deze dag met overgave, vrijgevigheid en missie. Dit zijn de onderdelen die we mee nemen op onze safari reis. Een hele dag samen met andere vrouwen optrekken biedt jou gezelligheid, aandacht, liefde, geduld, vrede, vreugde, alle vruchten van de Geest zijn voor jou aanwezig op deze dag. Galaten 5:22 Deze dag mag jij Boven jezelf uitstijgen. Al je leegte, zal gevuld worden op deze dag. Al je depressieve gevoelens overboord gooien daar heb je lef voor nodig. Jij bent verantwoordelijk voor het leven die je leidt. Maak wakker je ziel en heb lef om de ander wakker te roepen. De eerste stap is om je aan te melden. Nodig je vriendin, moeder, oma, buurvrouw, zoveel mogelijk vrouwen uit. Wij Zien uit naar jou!

Zij Schittert Academie

Hiermee meld je je aan voor de Academie:

Logo 'Zij schittert' Academie

Zij Schittert Academie

Hiermee meld je je aan voor deze activiteit: