'Zij Schittert' Academie

“Je voelt je vrij. Vrij van onderdrukking, van het opgesloten zijn. Het onrecht heeft je niet meer in haar greep.
Je voelt en weet dat je vrij bent in je relatie met God. Je komt tot je recht, je staat op en schittert!”

Lijkt dat voor jou onbereikbaar? Wij helpen je hierin door je met Jezus en andere vrouwen in contact te brengen, door levensveranderend onderwijs te geven, je te coachen en zo nodig pastoraat te verlenen.

In de ‘Zij Schittert’ Academie leer je om in deze vrijheid te leven en als vrouw te schitteren. De weg daar naartoe is niet altijd gemakkelijk, maar we zien dat het al veel vrouwen heel veel goeds heeft gebracht.

Tijdens de negen lesdagen, behandelen we negen relevante thema’s. Deze thema’s zijn afgeleid van de Vrucht van de Geest waarover je kunt lezen in de brief van Paulus aan de Galaten (5:22). Hieronder zie je een overzicht van de thema’s.

Zet ook die stap en maak deze reis met ons. Ervaar hoe God je vrij kan maken en laat schitteren.

Maar de Vrucht van de Geest is:

Praktische informatie

Eens per maand op een zaterdag komen de deelnemers van de ‘Zij Schittert’ academie bij elkaar voor een inspirerende en intensieve lesdag. Iedere lesdag is er een spreekster of spreker die vanuit haar of zijn kennis en ervaring, het thema uitwerkt. In totaal zijn er negen van deze zaterdagen, wat symboliseert dat er iets nieuws wordt geboren. Gemiddeld ben je ongeveer twee uren per week bezig met de bijbehorende opdrachten.

De ‘Zij Schittert’ Academie is helemaal GRATIS! Er is een collecte om de onkosten te dekken.

 • Lesdag in een notendop
 • Groep januari 2021

Lesdag in een notendop

Een lesdag begint om 10:00 uur met koffie en een taartje, lofprijs, aanbidding en een preek door verschillende spreekster of sprekers. Dit zijn inspirerende ochtenden, doordat onderwijs, training en de mogelijkheid tot vragen stellen en gesprek afwisselen. Voor het ochtendprogramma en de lunch kunnen ook gasten zich aanmelden. Neem gerust een keer een vriendin hiervoor mee.

Tijdens de lunch is er volop gelegenheid met elkaar in gesprek te gaan en elkaar te versterken.

In de middag gaan we ‘Rond om de Tafel’. Er wordt dan een paar uur intensief onderwijs gegeven. Regelmatig ontstaan rondom de tafel diepgaande en levensveranderende gesprekken of gaan we met elkaar en opdrachten aan de slag om het onderwijs te verwerken.

Na afloop van de dag, vanaf 16:00 uur, is er een gebedsteam en een Pastor-Coach (psychosociaal therapeut) aanwezig om op aanvraag door te spreken en te bidden.

Indeling lesdag

Tijd

Activiteit

10:00

Koffie en taartje, lofprijs, aanbidding en preek.

Gasten zijn hierbij welkom.

12:00

Lunch

13:00

'Rondom de tafel'

16:00

Einde

Groep januari 2021

Deze groep gaat in januari 2021 van start. Ben jij erbij?

De lesdagen zijn op de volgende zaterdagen:

Module

Data lesdagen

1. Zij is vrij

9 januari 2021

2. Zij leeft door de Geest

13 februari 2021

3. Zij heeft lief

13 maart 2021

4. Zij heeft kracht

10 april 2021

5. Zij heeft vrede

8 mei 2021

6. Zij heeft geduld

12 juni 2021

7. Zij heeft vriendelijkheid

18 september 2021

8. Zij gelooft

16 oktober 2021

9. Zij is zachtmoedig

20 november 2021

There are currently no events.

Wat ga je leren?

Je gaat heel veel leren… Het zijn lessen die je leven veranderen. Lessen waardoor je gaat staan, schittert en waardoor je veel meer vrijheid gaat ervaren.

Hieronder staan de modules van de ‘Zij Schitert’ Academie weergegeven. Het zijn thema’s die op de Vrucht van de Geest gebasseerd zijn. Je gaat leren hoe je deze eigenschappen je eigen kunt maken. God speelt daarbij een belangrijke rol. Het zijn namelijk allemaal karaktereigenschappen die God zelf heeft en die Hij jou wil geven.

1. Zij is vrij
 1. Beproevingen
 2. God behagen
 3. Gekruisigd
 4. Toegerekende gerechtigheid
 5. Abba Vader
2. Zij leeft door de Geest
 1. Drie in één
 2. Een eeuwige garantie
 3. Geleid door de Geest
 4. Vlees tegenover Geest
 5. Geestelijk volwassen
3. Zij heeft lief
 1. Zij heeft lief
 2. Heb je zelf lief
 3. Heb je naaste lief
 4. Meer over Agape
 5. Agape
4. Zij heeft kracht
 1. Vaste grond onder vreugde
 2. Verrast door vreugde
 3. Blijvende vreugde
 4. Meer voorbeelden van vrede
 5. Mijn vreugde en erekrans
5. Zij heeft vrede
 1. Leven zonder vrede
 2. Wat vrede kost
 3. Voorbeelden van vrede
 4. Meer voorbeelden van vrede
 5. Voorwaarden voor vrede
6. Zij heeft geduld
 1. Goddelijke hoop
 2. Wees stil wordt vervuld
 3. Niet veroordeeld
 4. Genade-Genade
 5. Een schone lei
7. Zij heeft vriendelijkheid
 1. Zij is zorgzaam
 2. Woorden van liefde
 3. Een bewogen redder
 4. Zijn goedheid
 5. Het kost je wat
8. Zij gelooft
 1. Overvloedig geloof
 2. Mensen van geloof
 3. Een moeizame uitredding
 4. De goede strijd strijden
 5. Hij is getrouw
9. Zij heeft zelfbeheersing
 1. Opofferende overgave
 2. Onbaatzuchtige nederigheid
 3. Een volgzame Geest
 4. Een leerzame ervaring
 5. De beste Leraar

Wat ga je leren?

Je gaat heel veel leren… Het zijn lessen die je leven veranderen. Lessen waardoor je gaat staan, schittert en waardoor je veel meer vrijheid gaat ervaren.

Hieronder staan de modules van de ‘Zij Schitert’ Academie weergegeven. Het zijn thema’s die op de Vrucht van de Geest gebasseerd zijn. Je gaat leren hoe je deze eigenschappen je eigen kunt maken. God speelt daarbij een belangrijke rol. Het zijn namelijk allemaal karaktereigenschappen die God zelf heeft en die Hij jou wil geven.

1. Zij is vrij
 1. Beproevingen
 2. God behagen
 3. Gekruisigd
 4. Toegerekende gerechtigheid
 5. Abba Vader
2. Zij leeft door de Geest
 1. Drie in één
 2. Een eeuwige garantie
 3. Geleid door de Geest
 4. Vlees tegenover Geest
 5. Geestelijk volwassen
3. Zij heeft lief
 1. Zij heeft lief
 2. Heb je zelf lief
 3. Heb je naaste lief
 4. Meer over Agape
 5. Agape
4. Zij heeft kracht
 1. Vaste grond onder vreugde
 2. Verrast door vreugde
 3. Blijvende vreugde
 4. Meer voorbeelden van vrede
 5. Mijn vreugde en erekrans
5. Zij heeft vrede
 1. Leven zonder vrede
 2. Wat vrede kost
 3. Voorbeelden van vrede
 4. Meer voorbeelden van vrede
 5. Voorwaarden voor vrede
6. Zij heeft geduld
 1. Goddelijke hoop
 2. Wees stil wordt vervuld
 3. Niet veroordeeld
 4. Genade-Genade
 5. Een schone lei
7. Zij heeft vriendelijkheid
 1. Zij is zorgzaam
 2. Woorden van liefde
 3. Een bewogen redder
 4. Zijn goedheid
 5. Het kost je wat
8. Zij gelooft
 1. Overvloedig geloof
 2. Mensen van geloof
 3. Een moeizame uitredding
 4. De goede strijd strijden
 5. Hij is getrouw
9. Zij is zachtmoedig
 1. Opofferende overgave
 2. Onbaatzuchtige nederigheid
 3. Een volgzame Geest
 4. Een leerzame ervaring
 5. De beste Leraar

Wat zeggen anderen over de academie?

Karina - Zij Schittert Academie
Video afspelen

Zij Schittert Academie

Hiermee meld je je aan voor de Academie:

Logo 'Zij schittert' Academie

Zij Schittert Academie

Hiermee meld je je aan voor deze activiteit: